Закон за авторското право

В посочените сайтовете може да намерите последните направени промени в закона: